O KLASTERU

Jadranski Pomorski Klaster predstavlja međusobno povezane obrte, firme i institucije koje imaju zajedničke aspiracije i jasno definiranu misiju svojih aktivnosti. Misija Jadranskog Pomorskog Klastera je stvoriti grupu dobavljača i proizvođača unutar pomorskog sektora male brodogradnje i pratećih industrija proizvoda i usluga ciljem poticanja inovacijskih aktivnosti, što se pak postiže zajedničkim korištenjem opremljenih objekata, razmjenom znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom transferu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji između poduzetnika i drugih organizacija u klasteru. Povezujući znanje, iskustvo i sposobnost svakog od sudionika, lakše je postići zadani ambiciozni cilj koji svaka firma, obrt ili institucija ne bi bili u mogućnosti realizirati sami.

Cilj Klastera je promicanje i potpora tvrtki male brodogradnje i pratećih industrija proizvoda i usluga te učinkovito razvijanje alata za implementaciju inovativnih rješenja u gospodarstvu, jačanje suradnje između lokalnih aktera, istraživanje i širenje znanja, stvaranje pozitivne slike o Jadranskoj regiji, poboljšanje ekonomske situacije i stabilnosti društava male brodogradnje, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva i konkurentnosti na tržištu, povećanje značaja subjekata male brodogradnje u regionalnom gospodarstvu.

Klaster je osnovan u cilju poticanja inovacijskih aktivnosti, što postiže promicanjem dijeljenja objekata i razmjene znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom prijenosu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji medu poduzetnicima i drugim organizacijama u klasteru

Posebnost našeg klastera

U Hrvatskoj je do sada bio poznat jedini model klastera u obliku udruživanja članova u udruge ili trgovačka društva i kako nam je svima poznato taj model nije zaživio u svom punom smislu. Glavni nedostatak je visok stupanj formalnosti i poteškoće u donošenju odluka.

Jadranski Pomorski Klaster - neformalno je kooperativno povezivanje koje se temelji na pismenom sporazumu o osnivanju i poslovanju klastera s određenim koordinatorom klastera koji ga predstavlja. U praksi, ispostavilo se da je to najčešći i najučinkovitiji oblik klastera koji se koristi i koji funkcionira. Stoga smo odlučili provjeriti hoće li takav model zaživiti u Hrvatskoj. Vjerovali ili ne, za sada ide!

 

Aktivnosti Klastera:

 • Podupiranje funkcioniranja, pokretanja i kreiranja aktivnosti usmjerenih na razvoj pomorskog sektora s posebnim naglaskom na sektor male brodogradnje,

 • Promoviranje aktivnosti klastera i njegovih pojedinačnih članova,

 • Aktivno sudjelovanje u poslovima s posebnim naglaskom na Operativne Programe u okviru financijskog razdoblja EU-a 2014-2020, kao i druge programe koji se podudaraju s ciljevima i zadacima klastera,  

 • Provedba zajedničkih projekata za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na inovacije i transfer novih tehnologija, 

 • Ulaganja u obrazovanje, uključujući stručno osposobljavanje za stjecanje vještina i učenja tijekom cijelog života,

 • Promicanje digitalne uključenosti društva, 

 • Implementacija inicijativa za stvaranje novih radnih mjesta, 

 • Razmjena informacija o programima moguće potpore i projektima, 

 • Podrška društava pomorskog sektora s posebnim naglaskom na društva male brodogradnje u korištenju sredstava Europske unije u okviru raspoloživih programa potpore, 

 • Organiziranje i koordiniranje aktivnosti Klastera, kao otvorene i demokratske platforme za suradnju okupljajući subjekte iz pomorskog područja s posebnim naglaskom na društva male brodogradnje, poslovnog sektora, sektora znanosti i javne uprave, 

 • Razvoj alata za praćenje potreba i funkcioniranje sustava podrške za pomorski sektor s posebnim naglaskom na društva male brodogradnje,

 • Promicanje etičkih stavova, 

 • Organiziranje sastanaka za razmjenu informacija, formuliranje mišljenja i ocjene djelovanja Klastera, 

 • Pružanje pomoći članovima Klastera u rješavanju ekonomskih, organizacijskih i pravnih problema i pitanja koja su povezana uz pokretanje i vođenje gospodarske djelatnosti, pomoć u stvaranju mreža poslovnih kontakata i odnosa,

 • Umrežavanje s poslovnim partnerima, tvrtkama, klasterima i drugim centrima pomorskog sektora s posebnim naglaskom na društva male brodogradnje u Republici Hrvatskoj i izvan njezinih granica, 

 • Suradnja s predstavnicima javne uprave (državna i lokalna samouprava), 

 • Promicanje, podrška i razvoj istraživanja na području pomorskog sektora s posebnim naglaskom na društva male brodogradnje u suradnji s I & R jedinicama, 

 • Napori usmjereni poboljšanju konkurentnosti poduzeća pomorskog sektora s posebnim naglaskom na društva male brodogradnje na temelju projekata koji povećavaju njihovu inovativnost, 

 • Iniciranje i stvaranje novih poduzeća, 

 • Popularizacija znanja i znanstvenih dostignuća, 

 • Istraživanja i razvoj na područjima: „Zeleni“ transport,Napredne strukture transporta, Pametan, siguran i inteligentan sustav transporta, Inovativne usluge transporta i logistike i drugim povezanim podpodručjima 

 • Suradnja sa organizacijama za istraživanje i širenje znanja 

 • Povećanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 

 • Promicanje ideje socijalnog poduzetništva i društvene odgovornosti, 

 • Integracija lokalnih resursa oko pothvata usmjerenih na razvoj Klastera i njegovih sudionika, druge aktivnosti koje proizlaze iz naravi Klastera.

 

Povijest

Jadranski Pomorski Klaster uspostavljen je 1. rujna 2015. na inicijativu poljske uduge Stowarzyszenie B-4, registrirane u Hrvatskoj (koja djeluje kao koordynator klastera). Klaster djeluje na temelju ugovora potpisanog 01. rujna 2015. godine pod uvjetima navedenim u Statutu, nema pravnu osobnost i ne podliježe registraciji.

Prilikom osnivanja klasteru se pridružilo 12 poduzeća te uvidjevši prednosti zajedničkog pothvata, naša je inicijativa već prešla granice u potrazi za suradnjom.

 

Jadranski Pomorski Klaster je otvorena platforma suradnje stvorena s ciljem jačanja kapaciteta subjekata male brodogradnje i srodnih industrija proizvoda i usluga koja djeluju u Jadranskoj regiji s posebnim naglaskom na kooperaciju i suradnju između subjekata iz sektora male brodogradnje, znanstvenog sektora i javne uprave.

Trenutno Jadranski Pomorski Klaster čini 13 subjekta:

12 poduzeća (MSP)

1 znanstveno – istraživačka jedinica

1 ustanova poslovnog okruženja,

1 klaster partner – Polski Klaster Morski – Polish Maritime Cluster

 

Djelujući zajedno, tvrtke su u mogućnosti postići, između ostalog, sljedeće prednosti:

 • Promocija (zajedničko predstavljanje na sajmovima, gospodarske misije i slično).

 • Prepoznavanje i zadovoljavanje potreba za obukom, savjetovanjem.

 • Snaga i prepoznatljivost brenda klastera kao prednost

 • Prilika za lobiranje za povoljne uvjete za razvoj mikro i malih poduzeća koja posluju u sektoru male brodogradnje kao i za dobavljače.

 • zajednička provedba velikih projekata,

 • smanjenje rizika vlastitog poslovanja,

 • lakše prevladavanje administrativnih barijera,

 • lakši pristup vanjskom financiranju,

 • pristup širokoj mreži veza i kontakata,

 • smanjenje operativnih troškova,

 • poboljšanje proizvodnih procesa,

 • povećanje razmjera proizvodnje (primjena ekonomije obujma),

 • povećanje inovacijskog potencijala

 • transfer tehnologije,

 • povećanje mogućnosti u području obrazovanja i osposobljavanja (profesionalni kadrovi).

 

Ideja klastera je povezivanje poduzeća koja posluju u istoj industriji a koji su do sada djelovali odvojeno. U eri globalizacije, i mikro i malim poduzetnicima vrlo je teško uspjeti zbog nedostatka dovoljnih sredstava za kupnju suvremene opreme i stvaranje baze za istraživanja i razvoja, samo za vlastite potrebe.

Zahvaljujući zajedničkom djelovanju, koordinator projekta će biti u mogućnosti/ je prikupiti sredstva za izgradnju moderne i energetski učinkovite dvorane s tehničkom opremom koja će omogućiti širi opseg istraživanja i proizvodnje svakog člana. Zbog mogućnosti rada na jednom, zajedničkom mjestu, povećat će se poznanstvo između pojedinih poduzeća ali i dogoditi razmjena znanja i iskustva svakog od njih.

 

Koordinator klastera

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4), društvo je usmjereno k izgradnji poduzetničkog okruženja i poticanju poduzetničke klime te kao takvo surađuje s brojnim institucijama, tvrtkama i organizacijama u zemlji i inozemstvu. Inače stručnjaci za razvoj klastera koji uspješno vode 3 vlastita klastera u Poljskoj, za koja su pak osigurali preko 10 mil. eura sredstava.

Misija Društva je provedba aktivnosti u korist lokalnog razvoja, poboljšanja kvalitete života stanovništva te potencijala ljudskih resursa.

Kroz svoje djelovanje osigurava vještine, znanja i informacija - najvažnije čimbenike koji oblikuju društvenu aktivnosti i podupiru regionalni i lokalni razvoj.

Stowarzyszenie B-4 je društvo, koje unutar svojih redova objedinjuje ekonomiste, pravnike, sociologe, psihologe, stručne savjetnike te specijaliste iz područja poduzetništva i upravljanja ljudskim resursima.

Društvo ima glavno sjedište u Rzeszowu u Poljskoj a u Splitu je registrirano u Registru stranih udruga od 2013 godine.

Stowarzyszenie B-4 kao koordinator Klastera predstavlja Jadranski Pomorski Klaster u sklopu vanjskih odnosa i suradnji te koordinira rad Klastera u razdoblju između sastanaka Vijeća Klastera te saziva (organizira) sastanke Klastera. Koordinator ne radi za dobit, a u slučaju primanja operativne dobiti kao rezultata djelovanja Klastera, Koordinator ga raspoređuje u svrhe vezane uz provedbu ciljeva Klastera.

 

Kao koordinator Jadranskog Pomorskog Klastera, Stowarzyszenie B-4, uvodi, osigurava i pruža besplatne usluge za članove klastera, kako slijedi:

 • Opće savjetovanje;

 • Seminari na temu konkurentnosti, povlačenja vanjskog kapitala.

 • priprema poduzetnike da iskoriste potencijal hrvatskih sveučilišta, istraživačkih i razvojnih jedinica;

 • tehnička i organizacijska podrška inovativnim projektima,

 • Inovativni ICT sektor (pomoć kako iskoristiti potencijal Fakulteta….)

 • savjetovanje u procesu razrade projektne dokumentacije inovativnih projekata, modernizacijskih i investicijskih;

 • pomoć u dobivanju stručnog mišljenja o inovativnosti tehničkih i tehnoloških rješenja;

 • iniciranje i funkcioniranje suradnje s drugim klasterima ili kooperativnim skupinama usmjerenim na provedbu inovativnih proizvoda;

 • stvaranje R & D struktura,

 • provođenje pregovora, u ime cijelog klastera, u okviru poslovnih procesa ili vezano uz naknadu za korištenje vlasnika autorskih industrijskih prava;

 • savjetovanje u području industrijskog vlasništva novih proizvoda

 • optimiziranje troškova zaštite svojih patenata

 • Pomoć u borbi protiv nelojalne konkurencije vezano uz povredu prava intelektualnog vlasništva.

KONTAKT

Udruga B-4 (Stowarzyszenie B-4)
Hrvatske mornarice 1h,
21 000, Split
Krešimir Budiša
t: +385 21 612 673,
e: kbudisa@b-4.com.hr

ČLANOVI

/files/member/riva.jpg /files/member/salona_logo_vpc_cmyk_1.jpg /files/member/autoplin_bubic.png /files/member/chrom-nautica.jpg /files/member/cronomar.png /files/member/dunkic.png /files/member/manikela.jpg /files/member/navalis.png /files/member/navarch.png /files/member/ncp.jpg /files/member/venzor.jpg /files/member/pfst-logo_krivulje_plavi.jpg