Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2013 r. Stowarzyszenie B-4 realizowało projekt dla Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego „Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim”.  

Źródła finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Dla kogo: przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego
Cel projektu:  wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w porozumieniu (klastrze), w branży lotniczej, okołolotniczej i powiązań między nimi, poprzez: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, budowę hali do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych, wzmocnienie powiązań między tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.

Kwota dofinansowania:  9 911 600,00  zł

 

Rezultaty: 

W ramach projektu wybudowano halę do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz dokonano zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym. Zostały opracowane i zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży produkty z zakresu przemysłu lotniczego, umożliwiające wzrost konkurencyjności w branży lotniczej zarówno członkom Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie B-4, jak również przedsiębiorstwom pozostającym poza PPK, ale działającym w branży lotniczej w województwie podkarpackim.

 

Produkty wytworzone w ramach projektu to:

 • silniki pneumatyczne o roboczym oznaczeniu pneo;
 • motoszybowiec z pneumatycznym silnikiem pneo;
 • pojazd lotniskowy do transportu i tankowania motoszybowców;
 • ekologiczne systemy zasilania pneo;
 • system doładowywania pneo w trakcie lotu;
 • zbiorniki na sprężone powietrze.

 

Osiągnięte rezultaty to m. in.:

 • 21 przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu;
 • 14 wdrożonych technologii;
 • 3 zarejestrowane wzory przemysłowe (wspólnotowe)- silnik PNEO, pojazd lotniskowy, motoszybowiec;
 • 107 produktów i półproduktów wytworzonych w ramach projektu;
 • zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za ponad 9 mln PLN.

KONTAKT

Udruga B-4 (Stowarzyszenie B-4)
Hrvatske mornarice 1h,
21 000, Split
Krešimir Budiša
t: +385 21 612 673,
e: kbudisa@b-4.com.hr

ČLANOVI

/files/member/riva.jpg /files/member/salona_logo_vpc_cmyk_1.jpg /files/member/autoplin_bubic.png /files/member/chrom-nautica.jpg /files/member/cronomar.png /files/member/dunkic.png /files/member/manikela.jpg /files/member/navalis.png /files/member/navarch.png /files/member/ncp.jpg /files/member/venzor.jpg /files/member/pfst-logo_krivulje_plavi.jpg